Kalendarium 2024
XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Angiologicznego

Warszawa, 22 – 23 marca 2024 r.


XXII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Postępy w chirurgii naczyń”

Warszawa, 9-11 maja 2024 r.
Deklaracje członkowskie

Materiały
do pobrania


Deklaracja członkowska
+ pobierz

Wytyczne profilaktyki i leczenia
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
+ pobierz

Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia chorób tętnic obwodowych w 2017 roku
+ pobierz

Program specjalizacji dla lekarzy bez specjalizacji
+ pobierz

Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację z chirurgii naczyniowej lub chorób wewnętrznych                                                      
+ pobierz

Lista konsultantow wojewódzkich                                                         
+ pobierz

Lista ośrodkow ze specjalizacją z angiologii                                                                                                      + pobierz