Kalendarium 2017 roku


Zobacz też: » Kalendarium 2021

Zobacz też: » Kalendarium 2020

Zobacz też: » Kalendarium 2019

Zobacz też: » Kalendarium 2018

Zobacz też: » Kalendarium 2016

Zobacz też: » Kalendarium 2015

 


V Forum Chorób Sercowo - Naczyniowych z Lipidologią
"Praktyka trudniejsza od wytycznych..."
forum2017.viamedica.pl


MARZEC

IV Konferencja Naukowo - Szkoleniowa
Powikłania w chirurgii naczyniowej i endowaskularnej
Warszawa, 9-11.03.2017
http://naczyniowka.pl/

IV Dolnośląska Konferencja  Angio-Diabetologiczna:
"Choroby autoimmunologiczne w obrazie powikłań naczyniowych cukrzycy cz. II"
Wrocławm, 11.03.2017
www.ang-diab.icongress.pl/XXXIV Konferencja Naukowo - Szkoleniowa
Polskiego Towarzystwa Flebologicznego
Krynica Zdrój, 17-19.03.2017
http://ptf2017.skolamed.pl


MAJ

XI Konferencja Naukowo - Szkoleniowa
"Postępy w chirurgii naczyń"
Kazmimierz Dolny, 5-7.05.2017
www.vascular2017.skolamed.pl


Czerwiec

VI Konferencja Czasopisma
"Clinical Diabetology"
Warszawia, 23-24.06.2017


Wrzesień

XII Polskie Dni Naczyniowe
Kontynuacja Śląskich Dni Naczyniowych
40 lat Chirurgii Naczyniowej w Katowicach-Ochojcu
Katowice, 16.09.2017
www.dninaczyniowe.viamedica.pl

V Konferencja Czasopisma
"Acta Angiologica"
Gdynia, 29-30.09.2017
www.angiologia.viamedica.pl
Grudzień

IX Konferencja
"Choroby Serca i Naczyń"
Sopot, 7-9.12.2017
www.chorobyserca.viamedica.pl


Deklaracje członkowskie

Materiały
do pobrania


Deklaracja członkowska
+ pobierz

Wytyczne profilaktyki i leczenia
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
+ pobierz

Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia chorób tętnic obwodowych w 2017 roku
+ pobierz

Program specjalizacji dla lekarzy bez specjalizacji
+ pobierz

Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację z chirurgii naczyniowej lub chorób wewnętrznych                                                      
+ pobierz

Lista konsultantow wojewódzkich                                                         
+ pobierz

Lista ośrodkow ze specjalizacją z angiologii                                                                                                      + pobierz