Jak zostać członkiem PTA?

Statut Polskiego Towarzystwa Angiologicznego stanowi:

I. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być osoby pełnoletnie - obywatele polscy i cudzoziemcy - które popierają cele Towarzystwa oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w zespolonym wysiłku zmierzającym do realizacji jego celów
II. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy lekarz oraz specjalista nauk podstawowych zainteresowany angiologią, który:
Zapraszamy do składania deklaracji członkowskich osobiście do Zarządów Oddziałów.
Jeśli oddziały terenowe nie zostały jeszcze utworzone, można składać deklaracje bezpośrednio do Zarządu Głównego. W takim wypadku wypełnione deklaracje (wzór do ściągnięcia poniżej w formacie PDF) należy doręczyć osobiście,mailowo, listownie  na adres:


Kliknij na ikonkę i pobierz dokument
deklaracja członkowska do pobrania
 
 
Biuro Zarządu Głównego PTA

ul. Rynek 7, 50-106 Wrocław

email: pta@angio.pl

telefon: 81 532 57 07

Do deklaracji należy dołączyć dowód wpłaty składki członkowskiej.
Wysokość rocznej składki członkowskiej wynosi 40,00 zł. W związku z prowadzoną weryfikacją członkostwa w PTA prosimy o uzupełnienie wpłat za 2 ostatnie lata 2017 i 2018, czyli o kwotę 80,00 zł.
Konto bankowe PTA (w formacie IBAN)
64 1050 1230 1000 0023 1262 9187
ING Bank Śląski
Deklaracje członkowskie

Materiały
do pobrania


Deklaracja członkowska
+ pobierz

Wytyczne profilaktyki i leczenia
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
+ pobierz

Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia chorób tętnic obwodowych w 2017 roku
+ pobierz

Program specjalizacji dla lekarzy bez specjalizacji
+ pobierz

Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację z chirurgii naczyniowej lub chorób wewnętrznych                                                      
+ pobierz

Lista konsultantow wojewódzkich                                                         
+ pobierz

Lista ośrodkow ze specjalizacją z angiologii                                                                                                      + pobierz