Kalendarium 2017 roku


V Forum Chorób Sercowo - Naczyniowych z Lipidologią
"Praktyka trudniejsza od wytycznych..."
forum2017.viamedica.pl


MARZEC

IV Konferencja Naukowo - Szkoleniowa
Powikłania w chirurgii naczyniowej i endowaskularnej
Warszawa, 9-11.03.2017
www.naczyniowka.pl

IV Dolnośląska Konferencja  Angio-Diabetologiczna:
"Choroby autoimmunologiczne w obrazie powikłań naczyniowych cukrzycy cz. II"
Wrocław, 11.03.2017
www.ang-diab.icongress.pl


XXXIV Konferencja Naukowo - Szkoleniowa 

Polskiego Towarzystwa Flebologicznego
Krynica Zdrój, 17-19.03.2017
ptf2017.skolamed.pl


MAJ

XI Konferencja Naukowo - Szkoleniowa 
"Postępy w chirurgii naczyń" 
Kazmimierz Dolny, 5-7.05.2017
vascular2017.skolamed.pl
 

Czerwiec

VI Konferencja Czasopisma
"Clinical Diabetology"
Warszawia, 23-24.06.2017
www.clinicaldiabetology.viamedica.pl

Grudzień

IX Konferencja
"Choroby Serca i Naczyń"
Sopot, 7-9.12.2017
www.chorobyserca.viamedica.pl
Jednocześnie uprzejmie Państwa informuję, że osoby które uiściły opłatę członkowską za ostanie 3 lata mają możliwość otrzymania Certyfikatu przynależności do Polskiego Towarzystwa Angiologicznego.
e-mail: angio@angio.pl
Do deklaracji należy dołączyć dowód wpłaty składki członkowskiej.
Konto bankowe PTA (w formacie IBAN) 
64 1050 1230 1000 0023 1262 9187
  Deklaracje członkowskie

Materiały
do pobrania


Deklaracja członkowska
+ pobierz

Wytyczne profilaktyki i leczenia
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
+ pobierz

Specjalizacja
+ pobierz

Lista konsultantow wojewódzkich                                                         
+ pobierz

Lista ośrodkow ze specjalizacją z angiologii                                                                                                     + pobierz

Wydarzenia objęte patronatem PTA


IV Dolnośląska Konferencja  Angio-Diabetologiczna:
"Choroby autoimmunologiczne w obrazie powikłań naczyniowych cukrzycy cz. II"
11.03.2017, Wrocław
+ czytaj więcej

V Forum Chorób Sercowo - Naczyniowych z Lipidologią
"Praktyka trudniejsza od wytycznych..."
* 10.03.2017r, Gdańsk
* 11.03.2017r, Bydgoszcz
* 24.03.2017r, Białystok
* 31.03.2017r, Rzeszów
* 01.04.2017r, Kraków
* 08.04.0217r, Warszawa
* 12.05.2017r, Szczecin
* 13.05.2017r, Poznań
* 26.05.2017r, Zielona Góra
* 27.05.0217r, Wrocław
* 02.06.2017r, Lublin
* 03.06.2017r, Kielce
* 01.09.2017r, Łódź
* 02.09.2017r, Olsztyn
* 27.10.2017r, Katowice
* 28.10.2017r, Opole
+ czytaj wicej

VI Konferencja Czasopisma
"Clinical Diabetology"
23-24.06.2017r, Warszawia
+ czytaj wicej

IX Konferencja
"Choroby Serca i Naczyń"
7-9.12.2017r, Sopot
+ czytaj wicej