Szanowni Państwo,

 

Drogie Koleżanki i Koledzy,

 

W związku z wciąż rozwijająca się pandemią koronawirusa oraz zaleceniami Prezesa Rady Ministrów dotyczącymi zakazu organizacji masowych zgromadzeń podjąłem decyzję o odwołaniu zaplanowanego na 4-6 czerwca 2020 roku w Lublinie Kongresu Naszego Towarzystwa.  Kongres Polskiego Towarzystwa Angiologicznego odbędzie się w dniach 04 - 06.11.2020 w Centrum Konferencyjnym Hotelu Mercure Centrum w Lublinie. 

 

Serdecznie zapraszam Państwa do uczestnictwa w tym jak sądzę wartościowym naukowo wydarzeniu.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Dr hab. Piotr Terlecki
Prezes Polskiego Towarzystwa AngiologicznegoSzanowni Państwo.

W trakcie Kongresu Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, który odbył się w dniach 2-3 marca 2018 roku w Krakowie powierzono mi zaszczytną funkcję Prezesa Naszego Towarzystwa. W pełni świadomy spoczywających na mnie obowiązków deklaruję dołożenia wszelkich starań aby wraz z nowym Zarządem oraz przy wsparciu i życzliwości Konsultanta Krajowego ds. Angiologii Prof. dr hab., dr h.c.mult. Aleksandra Sieronia i całego środowiska, obecna kadencja chlubnie zapisała się w bogatej historii najstarszego towarzystwa naczyniowego w Polsce.

Jest mi bardzo miło poinformować, że dokonaliśmy niezbędnych działań rejestracyjnych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ING Banku Śląskim prowadzącym konto Towarzystwa.

Aktualnie pracujemy nad uaktualnieniem strony internetowej pod nową domeną angio.pl. Serdecznie zapraszamy do częstego jej odwiedzania. Znajdziecie na niej Państwo aktualne informacje dotyczące pracy Zarządu, planowanych konferencji i szkoleń oraz użyteczne materiały dla szkolących się w angiologii Koleżanek i Kolegów. Będziemy wielce zobowiązani za Państwa współudział w jej tworzeniu, prosimy o nadsyłanie informacji o lokalnych aktywnościach naukowo-szkoleniowych, dzięki czemu możliwe będzie szersze ich rozpropagowanie. Gorąco zachęcam osoby posiadające materiały archiwalne (w tym dokumentację zdjęciową) z minionych spotkań, tak aby w jak najpełniejszej formie uzupełnić historię Polskiego Towarzystwa Angiologicznego.

Adres e-mailowy Sekretariatu pta@angio.pl pozostaje do Państwa dyspozycji. Bardzo prosimy o kontakt Członków Towarzystwa aktywnie wspierających jego działalność celem uaktualnienia jego listy.

Z największą satysfakcją informuję, że dzięki uprzejmości i poparciu Profesora Patricka Carpentiera wieloletnie starania Polskiego Towarzystwa Angiologicznego wejścia w struktury European Society for Vascular Medicine stały się faktem. We wrześniu b.r. podpisałem Statut tej prestiżowej organizacji co było przedostatnim aktem prawnym formalnego ich zakończenia. Pod koniec października podczas posiedzenia Zarządu ESVM będę miał zaszczyt reprezentować Towarzystwo i odebrać długo oczekiwaną nominację. Oficjalnym przedstawicielem decyzją Zarządu została powołana Pani Prof. dr hab. Agata Stanek, a przedstawicielem wspierającym Pan Dr Mikołaj Maga.

Serdecznie wszystkim dziękuję za dotychczasową współpracę. Liczę, że zaplanowane na okres bieżącej kadencji zadania, w tym najważniejsze – uaktualnienie Statutu spotkają się z Państwa akceptacją i zadowoleniem.

Z wyrazami szacunku

Piotr Terlecki

 


 

Aktualności

Szanowni Państwo,
uprzejmie zawiadamiam, iż decyzją członków PTA podjętą na Walnym Zgromadzeniu Członków PTA w Zakopanem w dniu 31.05.2019 roku, podwyższona została składka członkowska od 2020 roku do kwoty 100,00zł.
Uprzejmie proszę o uzupełnienie kwoty składki osoby, które już przelały składkę w wysokości 40,00zł z adnotacją "uzupełnienie składki 2020r."
Z wyrazami szacunku,

Skarbnik PTA
Andrzej Wojtak


ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XIX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Postępy w chirurgii naczyń” Z nieukrywaną satysfakcją informujemy, iż pomimo wcześniejszych zapowiedzi jej miejsce nie uległo zmianie i odbędzie się w Lublinie w dniach 15-17 maja 2020 roku.
Tematem sesji interdyscyplinarnej będą tym razem zaburzenia hemostazy u chorych z chorobami tętnic i żył.
Organizowana przez nas Konferencja ma stanowić szerokie, naukowe forum dla wymiany poglądów i doświadczeń oraz możliwości rozwiązywania współczesnych problemów chirurgii naczyniowej.

Tomasz Zubilewicz
Piotr Terlecki


Polskie Towarzystwo Angiologiczne członkiem European Society For Vascular Medicine

W dniu 26.10.2018 we Frankfurcie odbyło się zebranie Członków Zarządu European Society For Vascular Medicine (ESVM). Po raz pierwszy wzięło w nim udział Polskie Towarzystwo Angiologiczne. Prezes Polskiego Towarzystwa Angiologicznego dr hab. n.med. Piotr Terlecki przedstawił historię PTA oraz cele towarzystwa. Prof. dr hab. n.med. Agata Stanek, która została wybrana przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Angiologicznego do reprezentowania towarzystwa w strukturach ESVM, przedstawiła zasady kształcenia w dziedzinie angiologii w Polsce. PTA zostało przyjęte bardzo ciepło i serdecznie przez Prezesa ESVM Karela Roztocila oraz pozostałych członków. Członkami ESVM oprócz Polski są: Czechy, Austria, Wielka Brytania, Francja, Belgia, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Rumunia, Serbia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Szwajcaria i Ukraina.  Kandytami do przystąpienia do ESVM są: Holandia oraz Hiszpania.  Następny kongres ESVM -piąty odbędzie się 10-12 października 2019 Ljubljanie, w Słowenii.

  • Kwiecień 2020

III Międzynarodowa Konferencja Sekcji Limfologicznej Polskiego Towarzystwa Flebologicznego "Obrzęki limfatyczne 2020"
Wrocław, 17-18.04.2020  • Maj 2020

XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postępy w chirurgii naczyń"
Lublin, 15-17.05.2020

https://vascular2020.skolamed.pl/


 

  • Listopad 2020

Kongres Polskiego Towarzystwa Angiologicznego
Lublin, 05-07.11.2020

https://pta2020.skolamed.pl/

 

Deklaracje członkowskie

Materiały
do pobrania


Deklaracja członkowska
+ pobierz

Wytyczne profilaktyki i leczenia
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
+ pobierz

Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia chorób tętnic obwodowych w 2017 roku
+ pobierz

Program specjalizacji dla lekarzy bez specjalizacji
+ pobierz

Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację z chirurgii naczyniowej lub chorób wewnętrznych                                                      
+ pobierz

Lista konsultantow wojewódzkich                                                         
+ pobierz

Lista ośrodkow ze specjalizacją z angiologii                                                                                                      + pobierz