Kalendarium 2017 roku

MARZEC

IV Konferencja Naukowo - Szkoleniowa
Powikłania w chirurgii naczyniowej i endowaskularnej
Warszawa, 9-11.03.2017
www.naczyniowka.pl

IV Dolnośląska Konferencja  Angio-Diabetologiczna:
"Choroby autoimmunologiczne w obrazie powikłań naczyniowych cukrzycy cz. II"
Wrocław, 11.03.2017
www.ang-diab.icongress.pl


XXXIV Konferencja Naukowo - Szkoleniowa 

Polskiego Towarzystwa Flebologicznego
Krynica Zdrój, 17-19.03.2017
ptf2017.skolamed.plMAJ

XI Konferencja Naukowo - Szkoleniowa 
"Postępy w chirurgii naczyń" 
Kazmimierz Dolny, 5-7.05.2017
vascular2017.skolamed.pl
Jednocześnie uprzejmie Państwa informuję, że osoby które uiściły opłatę członkowską za ostanie 3 lata mają możliwość otrzymania Certyfikatu przynależności do Polskiego Towarzystwa Angiologicznego.
e-mail: angio@angio.pl
Do deklaracji należy dołączyć dowód wpłaty składki członkowskiej.
Konto bankowe PTA (w formacie IBAN) 
64 1050 1230 1000 0023 1262 9187
  Deklaracje członkowskie

Materiały
do pobrania


Deklaracja członkowska
+ pobierz

Wytyczne profilaktyki i leczenia
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
+ pobierz

Specjalizacja
+ pobierz

Lista konsultantow wojewódzkich                                                         
+ pobierz

Lista ośrodkow ze specjalizacją z angiologii                                                                                                     + pobierz

Wydarzenia objęte patronatem PTA

IX Polskie Dni Naczyniowe przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych
15.11.2014, Katowice
+ czytaj więcej

Powikłania w chirurgii naczyniowej i endowascularnej
13-14.03.2015, Warszawa
+ czytaj więcej

Drugie Międzynarodowe Dni Naczyniowe "Nigdy więcej amputacji z przyczyn naczyniowych"
20-21.03.2015, Zgorzelec
+ czytaj więcej

XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Postępy w chirurgii naczyń"
17-19.04.2015, Kazimierz Dolny
+ czytaj więcej

VII Międzynarodowy Kongres Naczyniowych Towarzystw Naukowych
14-16.05.2015r, Poznań
+ czytaj więcej

4th International Symposium on Venous Interventios - Focus on Venous Ulcer
11-12 grudnia 2015r, Kraków
+ czytaj więcej

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt: "Człowiek w opiece hospicyjnej i medycynie paliatywnej u schyłku życia w aspekcie medycznym, filozoficznym, etycznym, prawnym i kulturowym"
10-12 grudnia 2015r, Wrocław
+ czytaj więcej  

Sesja Kardiologii i Angiologii podczas 24rd International Medical Students Conference
14-16 kwietnia 2016r, Kraków
+ czytaj więcej    

IV Konferencja czasopisma Acta Angiologica
30.09 - 01.10.2016r, Gdynia
+ czytaj więcej  

Cykl konferencji "Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa"
dla lekarzy POZ: 
 
* 2 kwietnia 2016r, Bydgoszcz
* 14 maja 2016r, Katowice
* 15 października 2016r, Lublin
* 19 listopada 2016r, Łódź
dla Specjalistów:
* 1 kwietnia 2016r, Gdańsk
* 13 maja 2016r, Katowice
* 14 października 2016r, Warszawa
* 18 listopada 2016r, Poznań
+ czytaj więcej

I Międzynarodowa Konferencja Limfologiczna
22-23 kwietnia 2016, Wrocław
+ czytaj więcej

IV Dolnośląska Konferencja  Angio-Diabetologiczna:
"Choroby autoimmunologiczne w obrazie powikłań naczyniowych cukrzycy cz. II"
11.03.2017, Wrocław
+ czytaj więcej