Kalendarium 2018 roku


Marzec

Kongres Polskiego Towarzystwa Angiologicznego
Kraków, 2-3.03.2018
angiolodzy.pl/

Program konferencji:

2 marca 2018, piątek

08.30 – 10.00 Rejestracja Uczestników

10.00 – 10.45 SESJA INAUGURACYJNA
                           Powitanie uczestników
                           Wykład Inauguracyjny
                           Quo vadis leczenie inwazyjne chorób naczyń?

10.45 – 11.45   SESJA 1:  CO MOŻNA ZROBIĆ DLA POPRAWY JAKOŚCI?
                           Metody zapewnienia wysokiej jakości w medycynie
                          Jakość i bezpieczeństwo opieki – jak sobie radzą na świecie?
                          Jak poprawić wyniki i obniżyć koszty leczenia? doświadczenie amerykańskie

11.45 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 13.00 SESJA 2: NAJLEPSZE METODY REWASKULARYZACJI W NIEDOKRWIENIU KRYTYCZNYM
                          Dwugłos na temat jakości leczenia krytycznego niedokrwienia kończyn
                          Przewaga operacji chirurgicznej nad leczeniem endowaskularnym
                          Korzyści interwencji endowaskularnej w stosunku do operacji chirurgicznej
                          Panel dyskusyjny – leczenie chirurgiczne czy angiologiczne – na jakich danych opierać się w Polsce?    

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 15.00 SESJA 3: OPTYMALIZACJA W INTERWENCJACH NACZYNIOWYCH
                          Optymalizacja leczenia zwężeń tętnic szyjnych
                          Potrzeby rewaskularyzacji w stopie cukrzycowej
                          Optymalizacja postępowania w powikłaniach leczenia endowaskularnego

14.45 – 15.00 Przerwa kawowa

15.00 – 17.00 SESJA 4: EKONOMICZNE ZACHĘTY DO DBANIA O WYNIK LECZENIA
                          Nowe sposoby finansowania opieki zdrowotnej w Europie
                          P4P czyli opłata za wynik - przyszłość czy ciekawostka
                          Czy leczący ciężej chorych muszą mieć gorsze wyniki?
                          Leczenie endowaskularne czy amputacje? Efektywność kosztowa
                          Efektywność kosztowa leczenia stentgraftami krytymi
                          Czy możliwe jest szacowanie opłat za wyniki w miejsce kosztów procedury?
                          Perspektywy testowania nowych sposobów refundacji w angiologii

17.15 Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Angiologicznego

Uroczysta Kolacja
3 marca 2018, sobota

08.30-09.30    SESJA 5: TRANSMISJA ZABIEGU NA ŻYWO

9.30-10.30    SESJA 6: OPTYMALIZACJA LECZENIA ZACHOWAWCZEGO
                        Nowości w prowadzeniu cukrzycy
                        Jak współcześnie leczyć nadciśnienie u pacjentów naczyniowych?
                        Czy można pomóc pacjentowi zwalczyć nikotynizm?
                        Nowości w zapobieganiu i leczeniu zakrzepicy
                        Szanse na regresje blaszki miażdżycowej

10.30-11.00    Przerwa kawowa

11.00-12.00    SESJA 7: DONIESIENIA Z PRAC ORYGINALNYCH

12.00-13.00    SESJA 8: REJESTRY KLINICZNE W CHOROBACH NACZYŃ
                          Rejestr interwencji na naczyniach wieńcowych
                          Istniejący – angiologiczny i co z niego wynika?
                          Istniejący – chirurgiczny i co z niego wynika?
                          Perspektywy na Rejestry Jakości w Polsce, ustawa o jakości

13.00-13.30    Przerwa kawowa

13.30-15.00    SESJA 9: OPTYMALIZACJA ORGANIZACJI OPIEKI
                          Mapy potrzeb zdrowotnych
                          Optymalna organizacja opieki limfologicznej
                          Co wynika z leczenia dużej liczby pacjentów z malformacją naczyniową?
                          Optymalizacja leczenia nawrotowych żylaków w skali kraju
                          Dostosowanie opieki naczyniowej do zmieniających się technologii leczenia

15.00 ZAKOŃCZENIE KONGRESU – QUO VADIS ANGIOLOGIO?

15.30    Lunch


Kwiecień

XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
"Postępy w chirurgii naczyń"
Kazimierz Dolny, 20-22.04.2018
www.vascular2018.skolamed.pl


 

Czerwiec

IX Międzynarodowy Kongres
Polskiego Towarzystwa Flebologicznego
Lublin, 21-23.06.2018
www.ptf2018.skolamed.pl
 

 
Jednocześnie uprzejmie Państwa informuję, że osoby które uiściły opłatę członkowską za ostanie 3 lata mają możliwość otrzymania Certyfikatu przynależności do Polskiego Towarzystwa Angiologicznego.
e-mail: angio@angio.pl
Do deklaracji należy dołączyć dowód wpłaty składki członkowskiej.
Konto bankowe PTA (w formacie IBAN) 
64 1050 1230 1000 0023 1262 9187
  Deklaracje członkowskie

Materiały
do pobrania


Deklaracja członkowska
+ pobierz

Wytyczne profilaktyki i leczenia
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
+ pobierz

Specjalizacja
+ pobierz

Lista konsultantow wojewódzkich                                                         
+ pobierz

Lista ośrodkow ze specjalizacją z angiologii                                                                                                     + pobierz

Wydarzenia objęte patronatem PTA


IV Dolnośląska Konferencja  Angio-Diabetologiczna:
"Choroby autoimmunologiczne w obrazie powikłań naczyniowych cukrzycy cz. II"
11.03.2017, Wrocław
+ czytaj więcej

V Forum Chorób Sercowo - Naczyniowych z Lipidologią
"Praktyka trudniejsza od wytycznych..."
* 10.03.2017r, Gdańsk
* 11.03.2017r, Bydgoszcz
* 24.03.2017r, Białystok
* 31.03.2017r, Rzeszów
* 01.04.2017r, Kraków
* 08.04.0217r, Warszawa
* 12.05.2017r, Szczecin
* 13.05.2017r, Poznań
* 26.05.2017r, Zielona Góra
* 27.05.0217r, Wrocław
* 02.06.2017r, Lublin
* 03.06.2017r, Kielce
* 01.09.2017r, Łódź
* 02.09.2017r, Olsztyn
* 27.10.2017r, Katowice
* 28.10.2017r, Opole
+ czytaj wicej

VI Konferencja Czasopisma
"Clinical Diabetology"
23-24.06.2017r, Warszawia
+ czytaj wicej

XII Polskie Dni Naczyniowe
Kontynuacja Śląskich Dni Naczyniowych
16.09.2017r, Katowice
+ czytaj wicej

V Konferencja Czasopisma
"Acta Angiologica"
29-30.09.2017r, Gdynia
+ czytaj wicej

IX Konferencja
"Choroby Serca i Naczyń"
7-9.12.2017r, Sopot
+ czytaj wicej