Pobierz szczegółowy program kongresu...

Rejestracja i szczegółowe informacje o kongresie:
pta2020.skolamed.pl


Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

w związku z narastającym zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 uprzejmie informujemy, że Kongres Polskiego Towarzystwa Angiologicznego w dniu 6 listopada 2020 r. realizowany będzie wyłącznie w formule online. Bezpośrednio po zakończeniu obrad odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków PTA, z możliwością zdalnego głosowania za pomocą dedykowanej aplikacji oraz śledzenia obrad na platformie Zoom.

Naszym głównym celem jest zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników. Dostosowujemy sposób prowadzenia wydarzenia, tak aby można było zastosować zalecane środki zachowawcze.

Spotkanie to będzie podsumowaniem dwuletniej kadencji Zarządu Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, która jak mam nadzieję przebiegła z ważnymi dla naszego środowiska wydarzeniami i istotnie przyczyniła się do rozwoju tej interdyscyplinarnej i ciągle rozwijającej się specjalności.

Podczas Kongresu planujemy kilka sesji naukowo-szkoleniowych dotyczących postępów w leczeniu chorób naczyń oraz ogłoszenie listy laureatów I, II i III nagrody im. Profesora Romualda Węgłowskiego za wyróżniające się osiągnięcia naukowe. Liczę, że skrócony z obiektywnych powodów program naukowy spotka się z Państwa uznaniem.

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa online!

Dr hab. n. med. Piotr Terlecki
Prezes Polskiego Towarzystwa AngiologicznegoSzanowne Członkinie i Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Angiologicznego,

uprzejmie przypominam o opłaceniu składki członkowskiej za rok 2020 w kwocie 100,00 zł w formie przelewu na konto w Banku ING:

64 1050 1230 1000 0023 1262 9187

Uprzejmie informuję, iż możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w dniu 6.11.2020r. mają jedynie Członkowie PTA, którzy opłacili składkę członkowską. W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną w Polsce i formułą on-line całego Kongresu PTA oraz Walnego Zgromadzenia PTA podaję ostateczną datę opłacenia składki członkowskiej za rok 2020 do dnia 28.10.2020r. Wynika to z wymogu zgłoszenia wszystkich uprawnionych (ich adresów email) do udziału w Walnym do firmy obsługującej głosowanie 7 dni przed datą Walnego.


Z wyrazami szacunku,
Andrzej Wojtak
Skarbnik PTAKITBIFLEX unikalna precyzja w aplikacji i kontroli ciśnienia w

leczeniu owrzodzeń żylnych podudzi

Dnia 09 listopada o godz.: 18:00 będziemy mieli okazję zaprezentować Państwu bandażowanie owrzodzeń żylnych podudzi z zastosowaniem najnowszego rozwiązania, jakim jest KitBiflex.

 

Szkolenie poprowadzi dr n.med. inż. Sławomir Pyszniak, który podzieli się z uczestnikami szkolenia swoją wieloletnią wiedzą i doświadczeniem nt. terapii uciskowej z zastosowaniem kontrolowanego ucisku.

 

Aby zapisać się na szkolenie KLIKNIJ TUTAJ

 

Zapraszamy do wspólnej przygody!

Zespół THUASNE POLSKASzanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

w związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 uprzejmie informujemy, że Kongres Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, który był pierwotnie planowany w dniach 4-6 czerwca 2020 r. w Lublinie będzie miał formułę jednodniowego spotkania „hybrydowego”. Spotkanie będzie miało miejsce w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dnia 06.11.2020 roku i będzie połączone z Walnym Zgromadzeniem PTA. Zgodnie z przepisami Głównego Inspektora Sanitarnego lokalizacja spotkania umożliwia aktywne uczestnictwo 100 osób na miejscu oraz dla pozostałych zainteresowanych poprzez transmisję online.

Naszym głównym celem jest zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników i wystawców. Dostosujemy sposób prowadzenia wydarzenia, tak aby można było zastosować zalecane środki zachowawcze. Polska tak jak wiele krajów powoli odchodzi od obostrzeń, jednakże sytuacja zmienia się regularnie. Monitorujemy najlepsze praktyki międzynarodowe i oczywiście będziemy przestrzegać oficjalnych zaleceń co w sytuacji pojawienia się drugiej fali zachorowań i ponownego wprowadzenia wcześniejszych obostrzeń może spowodować wprowadzenie zmian do przyjętej formy konferencji.

Zapewniamy, aby niezależnie od sytuacji epidemiologicznej wydarzenie było dostępne dla zainteresowanych uczestników w formie transmisji online.

Spotkanie to będzie podsumowaniem dwuletniej kadencji Zarządu Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, która jak mam nadzieję przebiegła z ważnymi dla naszego środowiska wydarzeniami i istotnie przyczyniła się do rozwoju tej interdyscyplinarnej i ciągle rozwijającej się specjalności.

Podczas Kongresu planujemy kilka sesji naukowo-szkoleniowych dotyczących postępów w leczeniu chorób naczyń oraz ogłoszenie listy laureatów I, II i III nagrody im. Profesora Romualda Węgłowskiego za wyróżniające się osiągnięcia naukowe.

Liczę, że skrócony z obiektywnych powodów program naukowy spotka się z Państwa uznaniem.

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa!

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Dr hab. med. Piotr Terlecki
Prezes Polskiego Towarzystwa Angiologicznego


Szanowne Członkinie i Członkowie Polskiego Towarzystwa Angiologicznego,

podczas najbliższego Kongresu Polskiego Towarzystwa Angiologicznego organizowanego
w Lublinie w dniu 6.11.2020r. w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie w ramach sesji VIII nastąpi rozstrzygnięcie i ogłoszenie listy laureatów I, II i III, reaktywowanej w obecnej kadencji Zarządu PTA, Nagrody im. Profesora Romualda Węgłowskiego za wyróżniające się osiągnięcia naukowe na polu polskiej angiologii. Poniżej załączony jest szczegółowy regulamin Nagrody. Serdecznie zachęcam młodych ambitnych naukowców do zgłaszania swoich prac do dnia 6.10.2020r.

Z wyrazami szacunku,
dr hab. Piotr Terlecki
Prezes Polskiego Towarzystwa Angiologicznego


Załącznik do uchwały Zarządu PTA z dnia 19.08.2020r.

Regulamin  Nagrody im. prof. Romualda WęgłowskiegoReaktywacja przyznawania Nagrody im. Prof. Romualda Węgłowskiego wiąże się z potrzebą wyróżniania, popierania oraz promowania w Polsce i na świecie młodych wybitnych lekarzy, naukowców, których dzieła naukowe wnoszą istotny wkład w rozwój angiologii.
Nagroda przewidywana jest jako zaszczytne naukowe wyróżnienie w dziedzinie angiologii polskiej.

§ 1. Nagroda im. Prof. Romualda Węgłowskiego, zwana w dalszej części Regulaminu Nagrodą, jest indywidualną lub zbiorową nagrodą pieniężną przyznawaną co 2 lata na Kongresie Polskiego Towarzystwa Angiologicznego za najlepsze prace oryginalne z dziedziny angiologii.
§ 2. Nagrodzone prace będą opublikowane na łamach czasopisma Acta Angiologica w danym roku kalendarzowym.
§ 3. Nagroda przyznawana jest wyłącznie członkom Polskiego Towarzystwa Angiologicznego.
§ 4. Nagroda ma charakter indywidualny lub zbiorowy i jest przyznawana jako nagroda I, II i III stopnia.
§ 5. Wysokość kwoty pieniężnej przyznawanej za poszczególne nagrody ustala każdorazowo Zarząd Polskiego Towarzystwa Angiologicznego.
§ 6. Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody im. Prof. Romualda Węgłowskiego w składzie określonym przez Zarząd.
§ 7. Kandydujące prace, wcześniej nie opublikowane, można składać osobiście, przesyłką pocztową lub elektronicznie w zakładce znajdującej się na stronie www.angio.pl, do 30 dni przed terminem planowanego Kongresu Polskiego Towarzystwa Angiologicznego na ręce Przewodniczącego Kapituły Nagrody im. Prof. Romualda Węgłowskiego (adres dostępny na stronie  www.angio.pl).
§ 8. Kapituła Nagrody im. Prof. Romualda Węgłowskiego analizuje złożone prace i dokonuje ich szczegółowej merytorycznej oceny.
§ 9. Kapituła Nagrody im. Prof. Romualda Węgłowskiego ocenia oryginalność pracy, jej wkład w dziedzinie angiologii polskiej oraz sposób jej przedstawienia.
§ 10. Decyzja dotycząca przyznania poszczególnych nagród przez Kapitułę Nagrody im. Prof. Romualda Węgłowskiego nie podlega odwołaniu.
§ 11. Ogłoszenie decyzji Kapituły Nagrody im. Prof. Romualda Węgłowskiego następuje w trakcie Kongresu Polskiego Towarzystwa Angiologicznego.
§ 12. Uroczystego wręczenia nagród dokonuje Przewodniczący Kapituły Nagrody im. Prof. Romualda Węgłowskiego podczas Kongresu Polskiego Towarzystwa Angiologicznego.
§ 13. Nagroda wręczana jest wyłącznie I autorowi nagrodzonej pracy w przypadku prac
zespołowych.
Szanowni Państwo.

W trakcie Kongresu Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, który odbył się w dniach 2-3 marca 2018 roku w Krakowie powierzono mi zaszczytną funkcję Prezesa Naszego Towarzystwa. W pełni świadomy spoczywających na mnie obowiązków deklaruję dołożenia wszelkich starań aby wraz z nowym Zarządem oraz przy wsparciu i życzliwości Konsultanta Krajowego ds. Angiologii Prof. dr hab., dr h.c.mult. Aleksandra Sieronia i całego środowiska, obecna kadencja chlubnie zapisała się w bogatej historii najstarszego towarzystwa naczyniowego w Polsce.

Jest mi bardzo miło poinformować, że dokonaliśmy niezbędnych działań rejestracyjnych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ING Banku Śląskim prowadzącym konto Towarzystwa.

Aktualnie pracujemy nad uaktualnieniem strony internetowej pod nową domeną angio.pl. Serdecznie zapraszamy do częstego jej odwiedzania. Znajdziecie na niej Państwo aktualne informacje dotyczące pracy Zarządu, planowanych konferencji i szkoleń oraz użyteczne materiały dla szkolących się w angiologii Koleżanek i Kolegów. Będziemy wielce zobowiązani za Państwa współudział w jej tworzeniu, prosimy o nadsyłanie informacji o lokalnych aktywnościach naukowo-szkoleniowych, dzięki czemu możliwe będzie szersze ich rozpropagowanie. Gorąco zachęcam osoby posiadające materiały archiwalne (w tym dokumentację zdjęciową) z minionych spotkań, tak aby w jak najpełniejszej formie uzupełnić historię Polskiego Towarzystwa Angiologicznego.

Adres e-mailowy Sekretariatu pta@angio.pl pozostaje do Państwa dyspozycji. Bardzo prosimy o kontakt Członków Towarzystwa aktywnie wspierających jego działalność celem uaktualnienia jego listy.

Z największą satysfakcją informuję, że dzięki uprzejmości i poparciu Profesora Patricka Carpentiera wieloletnie starania Polskiego Towarzystwa Angiologicznego wejścia w struktury European Society for Vascular Medicine stały się faktem. We wrześniu b.r. podpisałem Statut tej prestiżowej organizacji co było przedostatnim aktem prawnym formalnego ich zakończenia. Pod koniec października podczas posiedzenia Zarządu ESVM będę miał zaszczyt reprezentować Towarzystwo i odebrać długo oczekiwaną nominację. Oficjalnym przedstawicielem decyzją Zarządu została powołana Pani Prof. dr hab. Agata Stanek, a przedstawicielem wspierającym Pan Dr Mikołaj Maga.

Serdecznie wszystkim dziękuję za dotychczasową współpracę. Liczę, że zaplanowane na okres bieżącej kadencji zadania, w tym najważniejsze – uaktualnienie Statutu spotkają się z Państwa akceptacją i zadowoleniem.

Z wyrazami szacunku

Piotr Terlecki

 


 

Aktualności

Szanowni Państwo,
uprzejmie zawiadamiam, iż decyzją członków PTA podjętą na Walnym Zgromadzeniu Członków PTA w Zakopanem w dniu 31.05.2019 roku, podwyższona została składka członkowska od 2020 roku do kwoty 100,00zł.
Uprzejmie proszę o uzupełnienie kwoty składki osoby, które już przelały składkę w wysokości 40,00zł z adnotacją "uzupełnienie składki 2020r."
Z wyrazami szacunku,

Skarbnik PTA
Andrzej Wojtak


ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XIX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Postępy w chirurgii naczyń” Z nieukrywaną satysfakcją informujemy, iż pomimo wcześniejszych zapowiedzi jej miejsce nie uległo zmianie i odbędzie się w Lublinie w dniach 15-17 maja 2020 roku.
Tematem sesji interdyscyplinarnej będą tym razem zaburzenia hemostazy u chorych z chorobami tętnic i żył.
Organizowana przez nas Konferencja ma stanowić szerokie, naukowe forum dla wymiany poglądów i doświadczeń oraz możliwości rozwiązywania współczesnych problemów chirurgii naczyniowej.

Tomasz Zubilewicz
Piotr Terlecki


Polskie Towarzystwo Angiologiczne członkiem European Society For Vascular Medicine

W dniu 26.10.2018 we Frankfurcie odbyło się zebranie Członków Zarządu European Society For Vascular Medicine (ESVM). Po raz pierwszy wzięło w nim udział Polskie Towarzystwo Angiologiczne. Prezes Polskiego Towarzystwa Angiologicznego dr hab. n.med. Piotr Terlecki przedstawił historię PTA oraz cele towarzystwa. Prof. dr hab. n.med. Agata Stanek, która została wybrana przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Angiologicznego do reprezentowania towarzystwa w strukturach ESVM, przedstawiła zasady kształcenia w dziedzinie angiologii w Polsce. PTA zostało przyjęte bardzo ciepło i serdecznie przez Prezesa ESVM Karela Roztocila oraz pozostałych członków. Członkami ESVM oprócz Polski są: Czechy, Austria, Wielka Brytania, Francja, Belgia, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Rumunia, Serbia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Szwajcaria i Ukraina.  Kandytami do przystąpienia do ESVM są: Holandia oraz Hiszpania.  Następny kongres ESVM -piąty odbędzie się 10-12 października 2019 Ljubljanie, w Słowenii.

  • Kwiecień 2020

III Międzynarodowa Konferencja Sekcji Limfologicznej Polskiego Towarzystwa Flebologicznego "Obrzęki limfatyczne 2020"
Wrocław, 17-18.04.2020  • Maj 2020

XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postępy w chirurgii naczyń"
Lublin, 15-17.05.2020

https://vascular2020.skolamed.pl/


 

  • Listopad 2020

Kongres Polskiego Towarzystwa Angiologicznego
Lublin, 05-07.11.2020

https://pta2020.skolamed.pl/

 

Deklaracje członkowskie

Materiały
do pobrania


Deklaracja członkowska
+ pobierz

Wytyczne profilaktyki i leczenia
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
+ pobierz

Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia chorób tętnic obwodowych w 2017 roku
+ pobierz

Program specjalizacji dla lekarzy bez specjalizacji
+ pobierz

Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację z chirurgii naczyniowej lub chorób wewnętrznych                                                      
+ pobierz

Lista konsultantow wojewódzkich                                                         
+ pobierz

Lista ośrodkow ze specjalizacją z angiologii                                                                                                      + pobierz