Kalendarium 2018 roku


Marzec

Kongres Polskiego Towarzystwa Angiologicznego
Kraków, 2-3.03.2018
angiolodzy.pl/Program konferencji:

2 marca 2018, piątek

08.30 – 10.00 Rejestracja Uczestników

10.00 – 10.45  SESJA INAUGURACYJNA
                           Powitanie uczestników
                           Wykład Inauguracyjny
                           Sapere aude?

10.45 – 11.45 SESJA 1:  CO MOŻNA ZROBIĆ DLA POPRAWY JAKOŚCI
                          Metody zapewnienia wysokiej jakości w medycynie
                          Jakość i bezpieczeństwo opieki – jak sobie radzą na świecie?
                          Jak poprawić wyniki i obniżyć koszty leczenia - doświadczenie amerykańskie

11.45 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 13.00 SESJA 2: NAJLEPSZE METODY REWASKULARYZACJI W NIEDOKRWIENIU KRYTYCZNYM
                          DWUGŁOS NA TEMAT JAKOŚCI LECZENIA KRYTYCZNEGO NIEDOKRWIENIA KOŃCZYN
                          Przewaga operacji chirurgicznej nad leczeniem endowaskularnym – leczenie
                          krytycznego niedokrwienia kończyn
                          Korzyści interwencji endowaskularnej w stosunku do operacji chirurgicznej
                          Panel dyskusyjny – leczenie chirurgiczne czy angiologiczne – na jakich danych opierać się w Polsce?    

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 15.00 SESJA 3: OPTYMALIZACJA W INTERWENCJACH NACZYNIOWYCH
                          Optymalizacja leczenia zwężeń tętnic szyjnych
                          Współdziałanie w leczeniu stopy cukrzycowej
                          Potrzeby rewaskularyzacji w stopie cukrzycowej
                          Optymalizacja postępowania w powikłaniach leczenia endowaskularnego

14.45 – 15.00 Przerwa kawowa

15.00 – 17.00 SESJA 4: EKONOMICZNE ZACHĘTY DO DBANIA O WYNIK LECZENIA
                          Nowe sposoby finansowania opieki zdrowotnej w Europie
                          P4P czyli opłata za wynik - przyszłość czy ciekawostka
                          Czy leczący ciężej chorych muszą mieć gorsze wyniki?
                          Leczenie endowaskularne czy amputacje? Efektywność kosztowa
                          Czy możliwe jest szacowanie opłat za wyniki w miejsce kosztów procedury?
                          Perspektywy testowania nowych sposobów refundacji w angiologii

17.15               Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Angiologicznego

19.00               Uroczysta Kolacja
3 marca 2018, sobota

08.30-09.30  SESJA 5: TRANSMISJA ZABIEGU NA ŻYWO

9.30-10.45    SESJA 6: OPTYMALIZACJA LECZENIA ZACHOWAWCZEGO
                        Nowości w prowadzeniu cukrzycy
                        Jak współcześnie leczyć nadciśnienie u pacjentów naczyniowych?
                        Czy można pomóc pacjentowi zwalczyć nikotynizm?
                        Nowości w leczeniu zakrzepicy żył głębokich
                        Szanse na regresje blaszki miażdżycowej

10.45-11.00    Przerwa kawowa

11.00-12.00    SESJA 7: DONIESIENIA Z PRAC ORYGINALNYCH

12.00-13.15    SESJA 8: REJESTRY KLINICZNE W CHOROBACH NACZYŃ
                          Doświadczenia Ogólnopolskiego Rejestru Procedur Kardiologii Inwazyjnej ORPKI
                          Rejestr angiologiczny i co z niego wynika
                          Chirurgiczny rejestr naczyniowy i co z niego wynika
                          Perspektywy na Rejestry Jakości w Polsce - ustawa o jakości

13.15-13.30    Przerwa kawowa

13.30-15.00    SESJA 9: OPTYMALIZACJA ORGANIZACJI OPIEKI
                          Optymalizacja leczenia nawrotowych żylaków w skali kraju
                          Optymalna organizacja opieki limfologicznej
                          Mapy potrzeb zdrowotnych
                          Co wynika z leczenia dużej liczby pacjentów z malformacją naczyniową?
                          Dostosowanie opieki naczyniowej do zmieniających się technologii leczenia

15.00               WYKŁAD POŻEGNALNY
                         Quo vadis angiologio?

15.25              ZAKOŃCZENIE KONGRESU
15.30              Lunch
Program Kongresu będzie aktualizowany na bieżąco na stronie www.angiolodzy.pl


II Międzynarodowa Konferencja Limfologiczna
Sekcji Limfologii Polskiego Towarzystwa Flebologicznego
"Obrzęki w onkologii"
Wrocław, 16-17.03.2018
limfo.icongress.pl


 
 

Kwiecień

XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
"Postępy w chirurgii naczyń"
Kazimierz Dolny, 20-22.04.2018
www.vascular2018.skolamed.pl


 

Czerwiec

IX Międzynarodowy Kongres
Polskiego Towarzystwa Flebologicznego
Lublin, 21-23.06.2018
www.ptf2018.skolamed.pl
 

 
Jednocześnie uprzejmie Państwa informuję, że osoby które uiściły opłatę członkowską za ostanie 3 lata mają możliwość otrzymania Certyfikatu przynależności do Polskiego Towarzystwa Angiologicznego.
e-mail: angio@angio.pl
Do deklaracji należy dołączyć dowód wpłaty składki członkowskiej.
Konto bankowe PTA (w formacie IBAN) 
64 1050 1230 1000 0023 1262 9187
  Deklaracje członkowskie

Materiały
do pobrania


Deklaracja członkowska
+ pobierz

Wytyczne profilaktyki i leczenia
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
+ pobierz

Specjalizacja
+ pobierz

Lista konsultantow wojewódzkich                                                         
+ pobierz

Lista ośrodkow ze specjalizacją z angiologii                                                                                                     + pobierz

Wydarzenia objęte patronatem PTA


IV Dolnośląska Konferencja  Angio-Diabetologiczna:
"Choroby autoimmunologiczne w obrazie powikłań naczyniowych cukrzycy cz. II"
11.03.2017, Wrocław
+ czytaj więcej

V Forum Chorób Sercowo - Naczyniowych z Lipidologią
"Praktyka trudniejsza od wytycznych..."
* 10.03.2017r, Gdańsk
* 11.03.2017r, Bydgoszcz
* 24.03.2017r, Białystok
* 31.03.2017r, Rzeszów
* 01.04.2017r, Kraków
* 08.04.0217r, Warszawa
* 12.05.2017r, Szczecin
* 13.05.2017r, Poznań
* 26.05.2017r, Zielona Góra
* 27.05.0217r, Wrocław
* 02.06.2017r, Lublin
* 03.06.2017r, Kielce
* 01.09.2017r, Łódź
* 02.09.2017r, Olsztyn
* 27.10.2017r, Katowice
* 28.10.2017r, Opole
+ czytaj wicej

VI Konferencja Czasopisma
"Clinical Diabetology"
23-24.06.2017r, Warszawia
+ czytaj wicej

XII Polskie Dni Naczyniowe
Kontynuacja Śląskich Dni Naczyniowych
16.09.2017r, Katowice
+ czytaj wicej

V Konferencja Czasopisma
"Acta Angiologica"
29-30.09.2017r, Gdynia
+ czytaj wicej

IX Konferencja
"Choroby Serca i Naczyń"
7-9.12.2017r, Sopot
+ czytaj wicej
II Międzynarodowa Konferencja Limfologiczna
"Obrzęki w onkologii"
16-17.03.2018, Wrocław
+ czytaj wicej