V Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Angiologicznego

Nagroda Polskiego Towarzystwa Angiologicznego im. Prof. R. Węgłowskiego


Tradycją kongresów angiologicznych stało się wyróżnianie najlepszych prac młodych badaczy. Współdziałając z firmą Schwarz Pharma Polskie Towarzystwo Angiologiczne ogłosiło kolejny konkurs o Nagrodę im. Prof. R. Węgłowskiego.

Praca nagrodzona została wybrana przez członków specjalnie powołanej Kapituły Nagrody na podstawie niezależnych ocen pełnych tekstów publikacji nadesłanych z zachowaniem anonimowości autorów prac. Zwycięzca otrzymał laur i czek na 10000 zł wspierający dalsze jego zaangażowanie naukowe, oraz miał możliwość zaprezentowania swojej pracy na sesji plenarnej i publikacji jej w Acta Angiologica.
 

W 2002 roku nagrodzona została praca:

Stanisława Ignacego Przywary, Jacka Wrońskiego, Piotra Terleckiego, Tomasza Zubilewicza, Wojciecha Kobusiewicza, Witolda Żywickiego, Jerzego Michalaka

Zastosowanie metody laserowej przepływometrii dopplerowskiej do monitorowania i oceny skuteczności zabiegu wideoskopowej sympatektomii lędźwiowej u pacjentów z pierwotnym fenomenem Raynauda i nadpotliwością.Deklaracje członkowskie

Materiały
do pobrania


Deklaracja członkowska
+ pobierz

Wytyczne profilaktyki i leczenia
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
+ pobierz

Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia chorób tętnic obwodowych w 2017 roku
+ pobierz

Program specjalizacji dla lekarzy bez specjalizacji
+ pobierz

Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację z chirurgii naczyniowej lub chorób wewnętrznych                                                      
+ pobierz

Lista konsultantow wojewódzkich                                                         
+ pobierz

Lista ośrodkow ze specjalizacją z angiologii                                                                                                      + pobierz