V Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Angiologicznego

Nagroda Polskiego Towarzystwa Angiologicznego im. Prof. R. Węgłowskiego


Tradycją kongresów angiologicznych stało się wyróżnianie najlepszych prac młodych badaczy. Współdziałając z firmą Schwarz Pharma Polskie Towarzystwo Angiologiczne ogłosiło kolejny konkurs o Nagrodę im. Prof. R. Węgłowskiego.

Praca nagrodzona została wybrana przez członków specjalnie powołanej Kapituły Nagrody na podstawie niezależnych ocen pełnych tekstów publikacji nadesłanych z zachowaniem anonimowości autorów prac. Zwycięzca otrzymał laur i czek na 10000 zł wspierający dalsze jego zaangażowanie naukowe, oraz miał możliwość zaprezentowania swojej pracy na sesji plenarnej i publikacji jej w Acta Angiologica.
 

W 2002 roku nagrodzona została praca:

Stanisława Ignacego Przywary, Jacka Wrońskiego, Piotra Terleckiego, Tomasza Zubilewicza, Wojciecha Kobusiewicza, Witolda Żywickiego, Jerzego Michalaka

Zastosowanie metody laserowej przepływometrii dopplerowskiej do monitorowania i oceny skuteczności zabiegu wideoskopowej sympatektomii lędźwiowej u pacjentów z pierwotnym fenomenem Raynauda i nadpotliwością.Deklaracje członkowskie

Materiały
do pobrania


Deklaracja członkowska
+ pobierz

Wytyczne profilaktyki i leczenia
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
+ pobierz

Specjalizacja
+ pobierz

Lista konsultantow wojewódzkich                                                         
+ pobierz

Lista ośrodkow ze specjalizacją z angiologii                                                                                                      + pobierz

Wydarzenia objęte patronatem PTA


IV Dolnośląska Konferencja  Angio-Diabetologiczna:
"Choroby autoimmunologiczne w obrazie powikłań naczyniowych cukrzycy cz. II"
11.03.2017, Wrocław
+ czytaj więcej

V Forum Chorób Sercowo - Naczyniowych z Lipidologią
"Praktyka trudniejsza od wytycznych..."
* 10.03.2017r, Gdańsk
* 11.03.2017r, Bydgoszcz
* 24.03.2017r, Białystok
* 31.03.2017r, Rzeszów
* 01.04.2017r, Kraków
* 08.04.0217r, Warszawa
* 12.05.2017r, Szczecin
* 13.05.2017r, Poznań
* 26.05.2017r, Zielona Góra
* 27.05.0217r, Wrocław
* 02.06.2017r, Lublin
* 03.06.2017r, Kielce
* 01.09.2017r, Łódź
* 02.09.2017r, Olsztyn
* 27.10.2017r, Katowice
* 28.10.2017r, Opole
+ czytaj wicej

VI Konferencja Czasopisma
"Clinical Diabetology"
23-24.06.2017r, Warszawia
+ czytaj wicej

XII Polskie Dni Naczyniowe
Kontynuacja Śląskich Dni Naczyniowych
16.09.2017r, Katowice
+ czytaj wicej

V Konferencja Czasopisma
"Acta Angiologica"
29-30.09.2017r, Gdynia
+ czytaj wicej

IX Konferencja
"Choroby Serca i Naczyń"
7-9.12.2017r, Sopot
+ czytaj wicej
II Międzynarodowa Konferencja Limfologiczna
"Obrzęki w onkologii"
16-17.03.2018, Wrocław
+ czytaj wicej