V Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Angiologicznego

Zaproszenie


Szanowni Państwo, drogie Koleżanki i Koledzy!

Z wielką przyjemnością pragnę zaprosić Państwa do wiosennego Krakowa w dniach 23 do 25 maja 2002 r. na V Kongres Angiologiczny.

Angiologia - nauka o chorobach naczyń - jest terminem upowszechnianym od stosunkowo niedawna i nie zawsze jeszcze prawidłowo kojarzonym. Tymczasem schorzenia naczyń krwionośnych są kluczowym problemem medycyny od bardzo dawna. Wszechobecność naczyń w ciele ludzkim oraz powszechność patologii naczyniowych sprawiają, iż z problematyką angiologiczną ma do czynienia wiele dyscyplin medycznych. Naturalny jest, przeto główny cel tegorocznego Kongresu - wielodyscyplinarna refleksja nad współczesnym stanem wiedzy w zakresie chorób tętnic i żył.

Kongres będzie dobrą okazją do przedstawienia nowych technologii diagnostycznych, osiągnięć badań podstawowych, postępów w leczeniu chirurgicznym, interwencyjnym i farmakologicznym a także dyskusji perspektyw terapii genowej. Uwaga zostanie też poświęcona wątkowi praktycznych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i skuteczności opieki medycznej.

Interdyscyplinarny charakter tego spotkania zależy od jego uczestników. Dlatego też oczekujemy udziału kolegów internistów i chirurgów naczyniowych, kardiologów i flebologów, angiologów zachowawczych i radiologów interwencyjnych a także badaczy - teoretyków zajmujących się biologią naczyń. Zapraszam również serdecznie lekarzy innych specjalności a także reprezentantów medycyny rodzinnej - wszystkich zainteresowanych tematyką naczyniową. Uczestnik znajdzie na Kongresie

Jestem głęboko przekonany, iż szczególny nastrój ukwieconego majem Podwawelskiego Grodu nie tylko wprawi w pogodny nastrój wszystkich przybyłych, ale pozwoli też powrócić do domu z niezatartymi wspomnieniami.

A zatem do zobaczenia w Krakowie!


Rafał Niżankowski

Deklaracje członkowskie

Materiały
do pobrania


Deklaracja członkowska
+ pobierz

Wytyczne profilaktyki i leczenia
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
+ pobierz

Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia chorób tętnic obwodowych w 2017 roku
+ pobierz

Program specjalizacji dla lekarzy bez specjalizacji
+ pobierz

Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację z chirurgii naczyniowej lub chorób wewnętrznych                                                      
+ pobierz

Lista konsultantow wojewódzkich                                                         
+ pobierz

Lista ośrodkow ze specjalizacją z angiologii                                                                                                      + pobierz