V Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Angiologicznego

Zaproszenie


Szanowni Państwo, drogie Koleżanki i Koledzy!

Z wielką przyjemnością pragnę zaprosić Państwa do wiosennego Krakowa w dniach 23 do 25 maja 2002 r. na V Kongres Angiologiczny.

Angiologia - nauka o chorobach naczyń - jest terminem upowszechnianym od stosunkowo niedawna i nie zawsze jeszcze prawidłowo kojarzonym. Tymczasem schorzenia naczyń krwionośnych są kluczowym problemem medycyny od bardzo dawna. Wszechobecność naczyń w ciele ludzkim oraz powszechność patologii naczyniowych sprawiają, iż z problematyką angiologiczną ma do czynienia wiele dyscyplin medycznych. Naturalny jest, przeto główny cel tegorocznego Kongresu - wielodyscyplinarna refleksja nad współczesnym stanem wiedzy w zakresie chorób tętnic i żył.

Kongres będzie dobrą okazją do przedstawienia nowych technologii diagnostycznych, osiągnięć badań podstawowych, postępów w leczeniu chirurgicznym, interwencyjnym i farmakologicznym a także dyskusji perspektyw terapii genowej. Uwaga zostanie też poświęcona wątkowi praktycznych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i skuteczności opieki medycznej.

Interdyscyplinarny charakter tego spotkania zależy od jego uczestników. Dlatego też oczekujemy udziału kolegów internistów i chirurgów naczyniowych, kardiologów i flebologów, angiologów zachowawczych i radiologów interwencyjnych a także badaczy - teoretyków zajmujących się biologią naczyń. Zapraszam również serdecznie lekarzy innych specjalności a także reprezentantów medycyny rodzinnej - wszystkich zainteresowanych tematyką naczyniową. Uczestnik znajdzie na Kongresie

Jestem głęboko przekonany, iż szczególny nastrój ukwieconego majem Podwawelskiego Grodu nie tylko wprawi w pogodny nastrój wszystkich przybyłych, ale pozwoli też powrócić do domu z niezatartymi wspomnieniami.

A zatem do zobaczenia w Krakowie!


Rafał Niżankowski

Deklaracje członkowskie

Materiały
do pobrania


Deklaracja członkowska
+ pobierz

Wytyczne profilaktyki i leczenia
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
+ pobierz

Specjalizacja
+ pobierz

Lista konsultantow wojewódzkich                                                         
+ pobierz

Lista ośrodkow ze specjalizacją z angiologii                                                                                                      + pobierz

Wydarzenia objęte patronatem PTA


IV Dolnośląska Konferencja  Angio-Diabetologiczna:
"Choroby autoimmunologiczne w obrazie powikłań naczyniowych cukrzycy cz. II"
11.03.2017, Wrocław
+ czytaj więcej

V Forum Chorób Sercowo - Naczyniowych z Lipidologią
"Praktyka trudniejsza od wytycznych..."
* 10.03.2017r, Gdańsk
* 11.03.2017r, Bydgoszcz
* 24.03.2017r, Białystok
* 31.03.2017r, Rzeszów
* 01.04.2017r, Kraków
* 08.04.0217r, Warszawa
* 12.05.2017r, Szczecin
* 13.05.2017r, Poznań
* 26.05.2017r, Zielona Góra
* 27.05.0217r, Wrocław
* 02.06.2017r, Lublin
* 03.06.2017r, Kielce
* 01.09.2017r, Łódź
* 02.09.2017r, Olsztyn
* 27.10.2017r, Katowice
* 28.10.2017r, Opole
+ czytaj wicej

VI Konferencja Czasopisma
"Clinical Diabetology"
23-24.06.2017r, Warszawia
+ czytaj wicej

XII Polskie Dni Naczyniowe
Kontynuacja Śląskich Dni Naczyniowych
16.09.2017r, Katowice
+ czytaj wicej

V Konferencja Czasopisma
"Acta Angiologica"
29-30.09.2017r, Gdynia
+ czytaj wicej

IX Konferencja
"Choroby Serca i Naczyń"
7-9.12.2017r, Sopot
+ czytaj wicej
II Międzynarodowa Konferencja Limfologiczna
"Obrzęki w onkologii"
16-17.03.2018, Wrocław
+ czytaj wicej