V Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Angiologicznego

Program


23 Maja - Dzień I

  1700 - 1730  Ceremonia otwarcia
  1730 - 1745 Inauguracja Kongresu
  1745 - 1800 nadanie godności honorowego członkostwa w PTA
  1800 - 1830 Odległe wyniki leczenia chorych z tętniakami aorty brzusznej przy użyciu stent-graftów z nadnerkowym umocowaniem
Małgorzata Szczerbo-Trojanowska i wsp.
  1830 - 1900 Dysregulation of hematopoietic precursor cell differentiation and recruitment in atherogenesis.
Gerd Schmitz
  1900 - 1930 ogłoszenie wyników i prezentacja ustna (15') pracy nagrodzonej w konkursie im. Węgłowskiego
  1930  przyjęcie powitalne

24 Maja - Dzień II

  900-920 wykład plenarny
How Risk Factors may Subvert Clinical Trials of Therapeutic Angiogenesis: Their Unexpected Modulation of Angiogenesis
John Cooke

w3
  920-940 wykład plenarny
New-found regulators of angiogenesis: platelet- and tumor-cell-derived microparticles.
Mariusz Ratajczak

w4
  940-1000 wykład plenarny
Do we treat adequately major risk factors of atherosclerosis?Yechezkiel Stein i wsp.

w5
  1000-1115 sesja plenarna 1:
Chirurgia naczyniowa

moderatorzy:
W. Staszkiewicz, J. Michalak

s1
  1000-1008 Pęknięty tętniak aorty brzusznej - czy każdy należy operować?
Witkiewicz Wojciech, Czarnecki Krzysztof

s1a
  1010-1018 Wpływ udrożnienia tętnic szyjnych na nadciśnienie tętnicze
Dorota Gawlikowska, Grzegorz Madycki, Walerian Staszkiewicz, Witold Raciborski

s1b
  1020-1028 Wpływ pomostowania aortalno-dwuudowego na zmiany przepływu trzewnego.
Ziaja Krzysztof, Urbanek Tomasz, Ludyga Tomasz, Zaniewski Maciej

s1c
  1030-1038 Wyniki chirurgicznego leczenia zwężeń tętnicy szyjnej
Jerzy Leszczyński, Andrzej Krzysztof Małek, Sadegh Tautounchi, Michał Elwertowski, Krzysztof Lewandowski, Mieczysław Szostek

s1d
  1040-1048 Kinking tętnicy szyjnej wewnętrznej, wskazania do zabiegu operacyjnego oparte o wyniki badań ultrasonograficzanych i ocenę kliniczną; doświadczenia własne.
Staszkiewicz Walerian, Madycki Grzegorz, Gawlikowska Dorota, Gabrusiewicz Andrzej, J.Wesołowski, A.Wycech

s1e
  1050-1058 Ostra niezapalna niewydolność nerek po operacjach z powodu tętniaka aorty brzusznej i/lub niedrożności aortalno-biodrowej - możliwości przewidywania.
Kotala Marek

s1f
  1100-1108 Czy zawsze należy leczyć operacyjnie zakażoną protezę naczyniową?
Andrzej Cencora, Tomasz Mrowiecki

s1g
  1110-1118 Proces hemostazy podczas pomostowania aortalno-wieńcowego w chorobie wieńcowej.
Kotschy Maria, Rość Danuta, Żekanowska Ewa, Missima Maurycy, Ogorzeja Wojciech, Kotschy Daniel

s1h
  1130-1200 przerwa (konferencja prasowa)
  1200-1300 sesja:
Niewydolność żylna

moderatorzy:
R. Niżankowski, K. Ziaja

s2
  1200-1215 Przewlekła niewydolność żylna - nowe trendy.
Arkadiusz Jawień

s2a
  1220-1228 Znaczenie żyły nabrzusznej w pooperacyjnych nawrotach kończyn dolnych
Madycki Grzegorz, Staszkiewicz Walerian, Handriger Włodzimierz

s2b
  1230-1238 Czy różnice w ilości komórek mięśniowych gładkich z receptorami dla hormonów płciowych mogą odpowiadać za częstsze występowanie żylaków u kobiet ?
Zbigniew Krasiński, Łukasz Dzieciuchowicz, Grzegorz Oszkinis, Marcin Gabriel, Beata Krasińska, Wacław Majewski

s2c
  1240-1248 Enzymy antyoksydacyjne ściany żylaków kończyn .
Głowiński Jerzy, Stankiewicz Anna, Głowiński Stanisław

s2d
  1250-1258 Konsekwencje ekonomiczne związane z przewlekłą niewydolnością żylną w Polsce
Czech M., Faluta T., Pachocki R.

s2e
  1200-1300 sesja satelitarna (Aventis):
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa.

moderator:
K. Zawilska
  1200-1220 Epidemiologia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Stanisław Filipecki
  1220-1240 Wrodzona trombofilia jako czynnik ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Krystyna Zawilska
  1240-1300 Postępy w leczeniu zakrzepicy żył głębokich i zatoru tętnicy płucnej.
Bogdan Hajduk
  1300-1415 lunch
  1415-1435 wykład plenarny
Układ limfatyczny - zapomniana cześć układu krążenia.
Andrzej Szuba

w6
  1435-1455 wykład plenarny
Reverse cholesterol transport in vivo, lessons from transgenic mice.
Olga Stein

w7
  1455-1515 wykład plenarny
Infection, inflammation and atherosclerosis: how strong is the link?
Sandeep Gupta

w8
  1515-1545 przerwa
  1545-1645 sesja równoległa:
Zespół stopy cukrzycowej

moderatorzy:
J. Sieradzki, R. Adamiec

s3
  1545-1555 Patofizjologia zespołu stopy cukrzycowej - rola zespołu wielodyscyplinarnego.
Jacek Sieradzki

s3a
  1600-1610 Stopa o zwiększonym ryzyku. Stanowisko Międzynarodowej Grupy ds. Stopy Cukrzycowej.
Rajmund Adamiec

s3b
  1615-1623 Wpływ otyłości na rozwój powikłań naczyniowych u chorych na cukrzycę typu 2
Izabela Gosk-Bierska, Rajmund Adamiec, Waldemar Wysokiński

s3c
  1625-1633 Wysokość odjęć kończyn dolnych w mieszanym zespole stopy cukrzycowej w porównaniu z wcześniejszymi badaniami histologicznymi tkanek chorej kończyny
Maciej Koselak, Andrzej Obara

s3d
  1635-1643 Stężenie enzymu konwertującego agiotensynę (ACE) w surowicy chorych z makroangiopatią cukrzycową . Korelacje w przewlekłym niedokrwieniu kończyn dolnych i współistniejącym nadciśnieniu tętniczym .
Bożena Sapian-Raczkowska, Izbela Gosk-Bierska, Rajmund Adamiec .

s3e
  1545-1645 sesja równoległa:
Badania podstawowe w angiologii

moderatorzy:
A. Dembińska-Kieć, M. Bielawiec

s4
  1545-1600 Rola beta1 receptorów integrynowych w angiogenezie.
Magda Nawrot, Jolanta Niewiarowska, Izabela Papieska, Czesław S. Cierniewski

s4a
  1605-1620 Ligandy PPAR w regulacji wzrostu i różnicowania komórek ściany naczyń krwionośnych .
Aldona Dembińska-Kieć

s4b
  1625-1633 Różnicowanie się komórek progeniturowych CD 34 + w komórkach śródbłonka naczyń krwionośnych in
J.Grzybowska, A.Polus, E.Piątkowska, B.Kieć-Wilk, M.Mikołajczyk, A.Dembińska-Kieć

s4c
  1635-1643 Komórka macierzysta pochodząca ze szpiku w przebudowie ściany naczynia
P.Religa, K.Bojakowski, M.Maksymowicz, M.Bojakowska, U.Hedin, J.Thyberg, WL.Olszewski Z.Gaciong .

s4d
  1700-1830 Walne Zgromadzenie
Polskiego Towarzystwa Angiologicznego
  2000 przyjęcie w ogrodzie Muzeum Archeologicznego
(Kraków, ul. Poselska 8)

25 Maja - Dzień III

  900-920 wykład plenarny
New achievement in endovascular treatment
Felix Mahler

w9
  920-940 wykład plenarny
Oxidized phospholipids as modulators of inflammation in atherogenesis.
Norbert Leitinger

w10
  945-1100 sesje plakatowe (moderator)
DIAGNOSTYKA (W. Wysokiński)
TERAPIA (Z. Rybak)
p1

CHIRURGIA NACZYNIOWA
(Z. Mackiewicz)
p2

BADANIA W ANGIOLOGII (1)
(J. Kłoczko)
p3

(angiogeneza, biologia naczynia, funkcja śródbłonka, patogeneza miażdżycy)
p4

BADANIA W ANGIOLOGII (2)
(J. Musiał)
(odczyn zapalny, układ hemostazy)
p5
  1100-1130 Prezentacja Wytycznych profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Rafał Niżankowski, Stanisław Łopaciuk
dyskusja okrągłego stołu.
S. Gajdosz, S. Łopaciuk, R. Niżankowski, W. Witkiewicz
  1130-1200 przerwa
  1200-1345 sesja równoległa:
Diagnostyka i terapia

moderatorzy:
M. Szczerbo-Trojanowska, A. Cencora
s5
  1200-1208 Gromadzenie płytek krwi w protezie dakronowej wszczepionej choremu z tętniakiem aorty brzusznej: ilościowa ocena scyntygraficzna przy pomocy płytek znakowanych indem (opis przypadku)
M.M. Jeleńska, K. Bojakowski, R.Pacho, K. Jezierska, J. Miśkiewicz, L. Królicki, J. Szmidt
s5a
  1210-1218 Gęstość optyczna blaszki miażdżycowej w obszarze tętnic szyjnych - zależność od współistnienia zaburzeń gospodarki węglowodanowej
Wiesława Kwiatkowska
s5b
  1220-1228 Opór i sztywność tętnic u młodych mężczyzn z obciążającym wywiadem rodzinnym w kierunku pierwotnego nadciśnienia tętniczego.
Marek Czarkowski, Mariusz Żebrowski, Tadeusz Powałowski
s5c
  1230-1238 Porównanie skuteczności badania USG-kolor Doppler z oceną śródoperacyjną w wykrywaniu żył przeszywających goleni u chorych z zespołem po zakrzepowym .
Meissner Alfred Jerzy . Proniewski Jacek, Pawlikowski Jan, Misiak Andrzej, Jaśkowiak Wojciech Wisławski Sławomir, Wiszniewski Adam
s5d
  1240-1248 Ocena mikrokrążęnia w kończynach dolnych metodą Laser - Doppler w przewlekłej białaczce szpikowej, szpiczku mnogim oraz czerwienicy prawdziwej .
Krupiński Kazimierz, Berner Anna, Chyży Ryszard, Żuk Jerzy, Łabiej Wioletta
s5e
  1250-1258 Angiografia TK - Zastosowanie w diagnostyce i ocenie leczenia
Andrzej Urbanik, R.Chrzan, W.Wojciechowski, T.J.Popiela
s5f
  1300-1308 Ocena układu hemostazy po zastosowaniu w badaniach angiograficznych środka kontrastowego uropoliny i ultavist 300
J. Gedrojć, K. Kiełpińska, M. Klimiuk, J. Walecki, M. Galar, J. Kołoczko
s5g
  1310-1318 Ocena wyników i powikłań stentowania tętnic szyjnych z zastosowaniem prowadnika do neuroprotekcji typu angioguard .
Jargiełło Tomasz, Grzechnik B., Zubilewicz T., Brakowiecki F., Wroński J., Szczerbo- Trojanowska M.
s5h
  1320-1328 Operacyjne leczenie naczyniaków kończyn dolnych
Misiak Andrzej, Meissner Alfred Jerzy, Huszcza Sławomir, Proniecki Jacek, Jaśkowiak Wojciech, Wisławski Sławomir, Wiszniewski Adam
s5i
  1330-1338 Zastosowanie laserów w leczeniu naczyniaków w materiale własnym
Oleszkiewicz Mariola, Dorota Bałazińska, Kołtowski Paweł
s5j
  1200-1345 sesja równoległa:
Badania kliniczne w angiologii

moderatorzy:
M. Szostek, S. Głowiński
s6
  1200-1215 Homocysteina i Lp(a) w chorobach układu krążenia
M. Naruszewicz
s6a
  1220-1228 Przydatność oznaczeń homocysteiny w diagnostyce miażdżycy naczyń.
L. Cierpka, D. Kokocinska, M. Duraj, B. Chmiel.
s6b
  1230-1245 Morphology of Thrombus from Fribrillating Left Atrium.
Wysokiński WE, Owen WG, Patrzałek D, McBane RD.
s6c
  1250-1258 Zakażenie Chlamydia Pneumoniae u chorych z miażdżycowym zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej
Elżbieta Mazur, Justyna Niedźwiadek, Andrzej Wolski, Janusz Ślepko, Jerzy Ligęza, Maria Kozioł- Montewka, Jerzy Michalak
s6d
  1300-1308 Ocena zależności stężenia glikoprotein płytkowych od aktywacji układu krzepnięcia u pacjentów z obwodową niewydolnością tętniczą
Gosk-Bierska Izabela, Adamiec Rajmund, Szuba Andrzej, Wysokiński Waldemar
s6e
  1310-1318 Obecność agregatów płytkowo - leukocytarnych i stężenie markerów stanu zapalnego u chorych na stabilną dusznicę bolesną leczonych przezskórną koronaroplastyką .
Czyż Anna, Kołacz Edyta, Angerer Dariusz, Zawilska Krystyna
s6f
  1320-1328 Współistnienie mutacji typu Leiden genu czynnika V z innymi czynnikami ryzyka zakrzepicy żylnej
K.Bykowska, B Vertun-Baranowska, J.Windyga, S.Łopaciuk
s6g
  1330-1338 Występowanie upośledzonego powinowactwa antytrombiny do heparyny u chorych na żylną chorobę zakrzepowo-zatorową z terenu Wielkopolski.
Lewandowski Krzysztof, Lewandowicz Honorata, Zawisza Krystyna.
s6h
  1400-1415 Podsumowanie V Zjazdu PTA
Zamknięcie obrad.
R. Niżankowski, A. Dembińska-Kieć
  1415 lunchDeklaracje członkowskie

Materiały
do pobrania


Deklaracja członkowska
+ pobierz

Wytyczne profilaktyki i leczenia
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
+ pobierz

Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia chorób tętnic obwodowych w 2017 roku
+ pobierz

Program specjalizacji dla lekarzy bez specjalizacji
+ pobierz

Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację z chirurgii naczyniowej lub chorób wewnętrznych                                                      
+ pobierz

Lista konsultantow wojewódzkich                                                         
+ pobierz

Lista ośrodkow ze specjalizacją z angiologii                                                                                                      + pobierz