V Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Angiologicznego


Czas Kongresu

23 - 25 maja 2002 roku - czwartek - sobota

Język obrad

polski i angielski

Miejsce obrad

Akademia Ekonomiczna
ul. Rakowicka 27, KRAKÓW /pawilon sportowo - dydaktyczny/

Uczestnictwo

Koszty uczestnictwa, termin (zgodnie z danymi na formularzu rejestracji)

 

Image tu znajduje się formularz rejestracji w formacie PDF (do odczytania i wydrukowania konieczne jest użycie bezpłatnego programu Adobe Acrobat Reader).


Prezentacja prac

W formie ustnego, 10 minutowego doniesienia lub w formie plakatu. Kwalifikacji prac dokonał Komitet Naukowy po otrzymaniu streszczeń. Ostateczny termin nadsyłania streszczeń upłynął dnia 15 marca 2002.

Rezerwacja hotelowa

Prowadzona przez współpracującą z organizatorem firmę Symposium Cracoviense Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem formularza. Może być przesłany faxem. W przypadku poszukiwania hotelu nie uwzględnionego w ofercie istnieje możliwość bezpośredniej rezerwacji w hotelu.

Certyfikat i punkty edukacyjne

Fakt uczestnictwa w Kongresie potwierdzony został odpowiednim certyfikatem. Za udział w Kongresie przyznane były punkty edukacyjne.

Sponsorzy

V Kongres organizowany jest przy wsparciu The Vth Framework of European Union INCO A1 (Bruksela) oraz Komitetu Badań Naukowych (Warszawa) Sponsorami głównymi były firmy:
Aventis
Servier
Schwarz Pharma
Deklaracje członkowskie

Materiały
do pobrania


Deklaracja członkowska
+ pobierz

Wytyczne profilaktyki i leczenia
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
+ pobierz

Specjalizacja
+ pobierz

Lista konsultantow wojewódzkich                                                         
+ pobierz

Lista ośrodkow ze specjalizacją z angiologii                                                                                                      + pobierz

Wydarzenia objęte patronatem PTA


IV Dolnośląska Konferencja  Angio-Diabetologiczna:
"Choroby autoimmunologiczne w obrazie powikłań naczyniowych cukrzycy cz. II"
11.03.2017, Wrocław
+ czytaj więcej

V Forum Chorób Sercowo - Naczyniowych z Lipidologią
"Praktyka trudniejsza od wytycznych..."
* 10.03.2017r, Gdańsk
* 11.03.2017r, Bydgoszcz
* 24.03.2017r, Białystok
* 31.03.2017r, Rzeszów
* 01.04.2017r, Kraków
* 08.04.0217r, Warszawa
* 12.05.2017r, Szczecin
* 13.05.2017r, Poznań
* 26.05.2017r, Zielona Góra
* 27.05.0217r, Wrocław
* 02.06.2017r, Lublin
* 03.06.2017r, Kielce
* 01.09.2017r, Łódź
* 02.09.2017r, Olsztyn
* 27.10.2017r, Katowice
* 28.10.2017r, Opole
+ czytaj wicej

VI Konferencja Czasopisma
"Clinical Diabetology"
23-24.06.2017r, Warszawia
+ czytaj wicej

XII Polskie Dni Naczyniowe
Kontynuacja Śląskich Dni Naczyniowych
16.09.2017r, Katowice
+ czytaj wicej

V Konferencja Czasopisma
"Acta Angiologica"
29-30.09.2017r, Gdynia
+ czytaj wicej

IX Konferencja
"Choroby Serca i Naczyń"
7-9.12.2017r, Sopot
+ czytaj wicej
II Międzynarodowa Konferencja Limfologiczna
"Obrzęki w onkologii"
16-17.03.2018, Wrocław
+ czytaj wicej