V Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Angiologicznego


Czas Kongresu

23 - 25 maja 2002 roku - czwartek - sobota

Język obrad

polski i angielski

Miejsce obrad

Akademia Ekonomiczna
ul. Rakowicka 27, KRAKÓW /pawilon sportowo - dydaktyczny/

Uczestnictwo

Koszty uczestnictwa, termin (zgodnie z danymi na formularzu rejestracji)

 

Image tu znajduje się formularz rejestracji w formacie PDF (do odczytania i wydrukowania konieczne jest użycie bezpłatnego programu Adobe Acrobat Reader).


Prezentacja prac

W formie ustnego, 10 minutowego doniesienia lub w formie plakatu. Kwalifikacji prac dokonał Komitet Naukowy po otrzymaniu streszczeń. Ostateczny termin nadsyłania streszczeń upłynął dnia 15 marca 2002.

Rezerwacja hotelowa

Prowadzona przez współpracującą z organizatorem firmę Symposium Cracoviense Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem formularza. Może być przesłany faxem. W przypadku poszukiwania hotelu nie uwzględnionego w ofercie istnieje możliwość bezpośredniej rezerwacji w hotelu.

Certyfikat i punkty edukacyjne

Fakt uczestnictwa w Kongresie potwierdzony został odpowiednim certyfikatem. Za udział w Kongresie przyznane były punkty edukacyjne.

Sponsorzy

V Kongres organizowany jest przy wsparciu The Vth Framework of European Union INCO A1 (Bruksela) oraz Komitetu Badań Naukowych (Warszawa) Sponsorami głównymi były firmy:
Aventis
Servier
Schwarz Pharma
Deklaracje członkowskie

Materiały
do pobrania


Deklaracja członkowska
+ pobierz

Wytyczne profilaktyki i leczenia
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
+ pobierz

Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia chorób tętnic obwodowych w 2017 roku
+ pobierz

Program specjalizacji dla lekarzy bez specjalizacji
+ pobierz

Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację z chirurgii naczyniowej lub chorób wewnętrznych                                                      
+ pobierz

Lista konsultantow wojewódzkich                                                         
+ pobierz

Lista ośrodkow ze specjalizacją z angiologii                                                                                                      + pobierz